Solfakta

Vårt solljus är identiskt med den riktiga solen, med undantag av 60% minskad UV-andel samt borttagning av så gott som all skadlig strålning, för att ligga inom ramen för gällande svenska bestämmelser, SSI (Statens Strålskyddsinstitut). Inget är tillfört som inte redan finns i vår natur.

Ljusstyrka 25.000 Lux.

 

Resultat

Ett besök i vår solmiljö har bl a visat på följande…

  • Lindring av stelhet, led- och muskelvärk
  • Ökad blodcirkulation i hud och muskler samt ökad rörlighet i leder
  • Ett stärkt immunförsvar
  • Positiv effekt på nedstämdhet och depression
  • Positiv effekt på stress och utbrändhet
  • Kroppen blir loj och hjärnan utvilad och pigg
  • Man får en energikick och känner välbefinnande
  • Man känner värmen på djupet i kroppen
  • Samma gensvar hos alla åldersgrupper
Alla expertgrupper, såsom läkare, psykologer, kuratorer och sjukgymnaster m fl, är mycket positivt inställda

 

 


Stranden - långt bort nära